Diskwento

Volume discount is given based on the basic monthly fee. The more test you purchase, the higher volume discount you may get.

Basic Monthly Fee Volume Discount
< CHF 20.00 -
>= CHF 20.00 5%
>= CHF 50.00 10%
>= CHF 100.00 15%
>= CHF 250.00 20%
>= CHF 500.00 25%
>= CHF 1000.00 30%
>= CHF 2500.00 35%
>= CHF 5000.00 40%

Contractual discount is given if you prepaid for a longer period.

Period ng Kontrata Diskwentong Naaangkop sa Kontrata
Buwan-buwan -
Kada Ikatlong Buwan 5%
Kada Kalahating Taon 10%
Tauntaon 15%

Reseller discount: Resellers enjoy an additional 15% discount over retail prices.

Ang iba't-ibang diskwento ay maibibigay sabaysabay kung natupad mo ang bawat kondisyon.